Početna

ŠTA RADIMO

 • projektovanje KGH sistema (izrada kompletne projektne dokumentacije od idejnog do izvedbenog projekta)
 • izvođenje KGH instalacija za sve vrste objekata (stambeni, poslovni, industrijski)
 • kotlovnice
 • sistemi centralnog grijanja
 • rashladna postrojenja
 • sisteme za hlađenje i ventilaciju
 • gasna tehnika
 • sistemi automatske regulacije u upravljanju KGH instalacija
 • priozvodnja kanala od pocinčanog lima i preizolovanog materijala
 • proizvodnja odsisnih kanala aluminiskog lima i inoksa
 • proizvodnja limarske galanterije i distribucije za ventilaciju