Mountain d.o.o. Sarajevo

Amira Maculji

Tehnički direktor za kontrolu kvaliteta

  • Binježevo bb
  • 71240 Hadžići, Sarajevo
  • Tel +387 33 770 320
  • Tel +387 33 770 324
  • Fax +387 33 770 321
  • web: www.mountain.ba

Osnovni podaci:
IB: 4200181350001
PIB: 200181350001
Porezni broj: 01703543
Sudski registar br: 1-2202

Transakcijski raćuni:

154-001-11001035-48 UPI BANKA d.d. Sarajevo
338-900-22071330-63 UNICREDIT BANKA d.d. Mostar
141-001-00018387-03 BBI BANKA d.d. Sarajevo
161-000-00470200-82 RAIFFEISEN BANKA d.d. Sarajevo
306-000-29555818-22 Addiko Bank dd Sarajevo

BRZI KONTAKT DO NAS

KONTAKT
Pozovi te