Firma «Mountain» doo

Projektovanje sistema KGH

Iskusan tim inžinjera sa certifikatima za projektovanje na cijelom području BiH može Vam  ponuditi izradu kompletne projektne dokumentacije od idejnih do izvedbenih projekata. Projekte izrađujemo u skladu sa lokalnim regulativama iz oblasti termotehničkih instalacija, a također koristimo i standarde (ASHRAE, DIN, SMACNA, EN). Posebnu pažnju pri projektovanju obraćamo na uštedu energije i zaštitu okoliša uz maksimalno korištenje otpadne energije, rekuperatora toplote kao i obnovljivih vidova energije.

Izvođenje KGH instalacija

U okviru naših usluga je i kompletno izvođenje KGH instalacija za sve vrste objekata uz korištenje najsavremenije opreme i postupaka za montažu.Iskusan tim inžinjera, tehničkih rukovodilaca i montera osiguravaju brzu i efikasnu isporuku i montažu opreme i materijala na objektu uz poštivanje
dogovorenih rokova i ostalih zahtjeva iz projektne dokumentacije.

Kotlovnice

Izvodimo sve vrste kotlovnica, a za plinske kotlovnice smo ceretificirani ugovorni izvođač za radna područja RpA i RpB kod J.P. Sarajevogas

Sprinkler instalacije

Izvođenje sistema za gašenje požara vodom- sprinkler instalacije, uključujući izradu podstanice, automatski vođene, opremljenje uređajima za kontrolu i upravljanje.

Proizvodnja

Prerada pocinčanog, čeličnog, aluminiskog lima i inoksa, te izrada dijela prateće opreme za ventilaciju javnih prostora i kuhinja, uključujući i izradu kuhinjskih ekono napa.

Pozovi te